Wyniki naboru na studia III stopnia

Lista kandydatów
przyjętych na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich
w dyscyplinie geodezja i kartografia
na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w roku akademickim 2013/2014 - Załącznik*

 

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM