Życzenia do planu zajęć w semestrze zimowym 2013/2014

Szanowni Państwo

  1. Na stronie: http://www.wgigp.uwm.edu.pl/?q=plany-zajec-i-zjazdow opublikowano informację dotyczące składania życzeń do planu zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014.
  2. Życzenia do I wersji planu należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną w TABELI ŻYCZEŃ/KWESTIONARIUSZU ŻYCZEŃ na adres e-mail: ST - plan@geo.kortowo.pl lub wgigp.plan@uwm.edu.plNS - planNS@geo.kortowo.pl lub wgigp.planns@uwm.edu.pl w terminie do 23 sierpnia 2013 r. do godz. 15.00.
  3. Uwagi do I wersji planu należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do 13 września 2013 do godz. 15.00.
Biuro Dziekana
Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej