Studia doktoranckie

 

PLANY STUDIÓW DOKTORANCKICH REALIZOWANE NA WYDZIALE GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA (do 31.12.2014 ROKU WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ)

 

Studia stacjonarne

KierunekPlan studiów obowiązujący od roku akademickiego
2013/20142014/20152015/20162016/20172017/2018 i później
pdfpdfpdfpdfpdf