Newsletter 6/2013

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA Nr 252 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych. Czytaj więcej.
 2. UWAGA! UCHWAŁA Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego. Czytaj więcej.
 3. Zarządzenie Rektora nr 54/2013 z dnia 21 czerwca 2013 w sprawie wprowadzenia formularza wyjazdowego obowiązującego przy wyjazdach służbowych za granicę w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału

 1. Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała  Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Uniwersytetem Wileńskim.

WGiGP - wydarzenia, informacje

 1. Ocena parametryczna wydziału, okresowa ocena i podwyżki wynagrodzeń zasadniczych pracowników (raport). Czytaj więcej.
 2. Konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Czytaj więcej.
 3. Ujednolicenia procedury zawierania  umów (porozumień) o współpracy, w których stroną jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie. Czytaj więcej.
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. Relacja z konferencji „GIS w przedsiębiorstwach i administracji – perspektywy i możliwości rozwoju”. Czytaj więcej.
 2. Zaproszenie na XVIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe-Techniczne “Geoinformation monitoring of environment: GNSS and GIS technologies”. Czytaj więcej.
 3. Zaproszenie na OGÓLNOPOLSĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ "Współczesne metody badań przestrzeni geograficznej" Kraków 17-19 października 2013 r. Czytaj więcej.
 4. Zaproszenie na XXXII Konferencję  Naukową Multivariate Statistical Analysis 2013,  Łódź  18-20 listopada 2013 r. Czytaj więcej.
 5. Zaproszenie na Kongres "Prawo Gospodarki Przestrzennej" Poznań, 21-22.11.2013r. Czytaj więcej. 
 
                                                                                                                                                   Biuro Dziekana
                                                                                                                                                   Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 
 

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.