Konkurs „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

Szanowni Młodzi Naukowcy

  1. W dniu 14 maja 2013 roku Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdziała Regulamin Konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich” na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (zobacz uchwałę).
  2. Grant naukowy może otrzymać pracownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej lub uczestnik studiów doktoranckich, który do dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu nie ukończył 35 roku życia. Proszę wszystkich zainteresowanych pracowników o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i złożenie wniosku. Druk wniosku znajduje się na stronie http://www.wgigp.uwm.edu.pl/?q=URW2013#Wnio_2013.
  3. Zgodnie z Decyzją Dziekana (zobacz decyzję) w roku 2013 przyznanych będzie 10 grantów (5 grantów z listy rankingowej A (doktoranci i asystenci) oraz 5 z listy rankingowej B (pracownicy ze stopniem doktora)), każdy o wartości 4 296,20 zł.
  4. Wnioski należy złożyć w Centrum Nauki i Kształcenia (ul. Prawocheńskiego 15, pok. 15) do dnia 27 maja 2013 roku.
  5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 03 czerwca 2013 roku.
Biuro Dziekana
Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej