Rejestracja Dyplomanta

Studenci I roku (1 semestr) studiów stacjonarnych drugiego stopnia (kierunek Budownictwo - studia stacjonarne i niestacjonarne, pozostałe kierunki - studia stacjonarne) powinni dokonać rejestracji na stronie: http://www.wgipb.uwm.edu.pl/?q=rejestracja-dyplomanta w związku z naborem do pisania pracy dyplomowej w roku akademickim 2016/2017 .

Termin rejestracji upływa w dniu 31 maja 2016 roku.

W przypadku problemów proszę o kontakt drogą elektroniczną: danrad@uwm.edu.pl.

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM

Dziekan