Newsletter 5/2013

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. Uchwała nr 190 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i  kursów dokształcających realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.Czytaj więcej.
 2. Uchwała Nr 176 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim. Czytaj więcej.
 3. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztyniem z dnia 15 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w UWM, każdy pracownik planujący przyjęcie gościa zagranicznego jest zoboiwiązany do złożenia w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej odpowiedniego formularza. Czytaj więcej.
 4. Zarządzenie Nr 35/2013 oraz Zarządzenie nr 36/2013 dotyczące  zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów  podyplomowych oraz kursów doszkalających  realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  w Olsztynie.Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału

 1. U C H W A Ł A Nr 65 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie: opiniowania, w zakresie dotyczącym finansowania, publikacji wybranych monografii naukowych, wszczynania przewodów doktorskich, postępowań  habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 2. U C H W A Ł A Nr 64 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich” na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.

WGiGP - wydarzenia, informacje

 1. Ogłoszono wyniki konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”. Czytaj więcej.
 2. Promocje doktorów i doktorów habilitowanych - UWM świętuje 14-lecie. Czytaj więcej.
 3. Godziny otwarcia i zamknięcia budynków Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w okresie wakacyjnym. Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. Wyróżnienie dla studentów  z kół naukowych Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na XVIII Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych we Wrocławiu. Czytaj więcej.
 2. Konferencja organizowana przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii we współpracy z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie - GIS w przedsiębiorstwach i administracji – perspektywy i możliwości rozwoju. Czytaj więcej.
 3. International Reference Ionosphere Workshop. Czytaj więcej.
 4. Międzynarodowa Konferencja BioTech 2013. Czytaj więcej.
                                                                                                                                                   Biuro Dziekana
                                                                                                                                                   Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 
 

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.