Newsletter 3/2013

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Szanowni Państwo

Przekazujemy Państwu pierwszy Newsletter Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Newsletter przygotowywany będzie, co miesiąc w Biurze Dziekana i przesyłany wszystkim pracownikom Wydziału. Jego treść stanowić będą informacje ważne z perspektywy funkcjonowania Wydziału. Liczę, iż ten sposób przekazywania informacji pozwoli Państwu aktywnie uczestniczyć w pracach i działaniach realizowanych na Wydziale.

                                                                                                   Dziekan
                                                                                                   dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM

 

 

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału

  1. U C H W A Ł A Nr 40 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 12 lutego 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych. Czytaj więcej.
  2. U C H W A Ł A  Nr 52 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 29 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Arkusza Oceny Nauczyciela Akademickiego. Czytaj więcej.
  3. U C H W A Ł A Nr 50 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 12 marca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia składu Komisji Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej działającej pod nazwą Konwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

  1. Konferencja UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY. Czytaj więcej.
  2. 2nd International Seminar "Urban and Regional Economics. Central European Perspectives". Czytaj więcej.

Wydarzenia na WGiGP

  1. Wywiad z Dziekanem po spotkaniu z Kolegium Rektorskim. Czytaj więcej.
  2. I posiedzenie Konwentu WGiGP. Czytaj więcej.
                                                                                                                                                   Biuro Dziekana
                                                                                                                                                   Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 
 

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.