Konferencja UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY

STOWARZYSZENIE KARTOGRAFÓW POLSKICH
POLSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Zakład Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

organizują konferencję
UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY
Wrocław Pawłowice, 6 -7 maja 2013 r.

Pod patronatem Kazimierza Bujakowskiego - Głównego Geodety Kraju,
Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii i Rafała Jurkowlańca - Marszałka Województwa Dolnośląskiego
oraz patronatem medialnym Redakcji miesięcznika GEODETA oraz portalu Geoforum.pl

Szczegółowe informacje dot. konferencji - patrz załacznik.

Formularz zgłoszeniowy - patrz załącznik.