Rada Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Kolegium dziekańskie

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM, Dziekan
dr hab. inż. Jacek Rapiński, Prodziekan
dr inż. Marek Ogryzek, Prodziekan
dr inż. Ada Wolny, Prodziekan
dr inż. Jacek Zabielski, Prodziekan

Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski, prof. zw.; geodezja i kartografia IGIK
prof. dr hab. inż. Sergii  Klovanych, prof. zw.; budownictwo IB
prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski, prof. zw.; geodezja i kartografia CDRŚK
prof. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. zw.; geodezja i kartografia IG
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw.; geodezja i kartografia KZN
prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. zw.; geodezja i kartografia KGNiRR
dr hab. inż. Mieczysław Bakuła, prof. UWM; geodezja i kartografia IG
dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM; geodezja i kartografia KGNiRR
dr hab. inż. Sławomir Cellmer, prof. UWM; geodezja i kartografia IG
dr hab. inż. Marek Ciak, prof. UWM; budownictwo IB
dr hab. inż. Karol Dawidowicz, prof. UWM; geodezja i kartografia IGIK
dr hab. inż. Robert Duchnowski, prof. UWM; geodezja i kartografia IG
dr hab. inż. Artur Janowski, prof. UWM; geodezja i kartografia IG
dr hab. inż Katarzyna Kocur-Bera, prof. UWM geodezja i kartografia IGIK
dr hab. inż. Kamil Kowalczyk, prof. UWM; geodezja i kartografia IGIK
dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM; geodezja i kartografia IGIK
dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof UWM; budownictwo IB
dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM; geodezja i kartografia IG
dr hab. inż. Jacek Paziewski, prof. UWM; geodezja i kartografia IG
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM; geodezja i kartografia IG
dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof UWM geodezja i kartografia IG
dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM; geodezja i kartografia KGNiRR
dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM; geodezja i kartografia IG
dr hab. inż. Piotr Sawicki, prof. UWM; geodezja i kartografia IG
dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM geografia, KZN
dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM; budownictwo IB
dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM; geodezja i kartografia IG
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM; ekonomia KGNiRR
dr hab. inż. Robert Wójcik, prof UWM; biudownictwo IB
dr hab. inż. Radosław Baryła; geodezja i kartografia IG
dr hab. inż. Mirosław Bełej; geodezja i kartografia KGNiRR
dr hab. inż. Andrzej Biłozor; geodezja i kartografia IGIK
dr hab. inż. Wioleta Błaszczak-Bąk; geodezja i kartografia IG
dr hab. inż. Andrzej Bobojć; geodezja i kartografia IG
dr hab. inż. Agnieszka Dawidowicz; geodezja i kartografia KZN
dr hab. inż. Dariusz Gościewski; geodezja i kartografia IG
dr hab. inż. Wojciech Jarmołowski; geodezja i kartografia IG
dr hab. inż. Krystyna Kurowska; geodezja i kartografia KGNiRR
dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska; architektura i urbanistyka KZN
 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

dr inż. Piotr Bilko; budownictwo IB
dr inż. Andrzej Dumalski; geodezja i kartografia IG
dr inż Piotr Kosiński; budownictwo IB
dr inż Marek Ogryzek; geodezja i kartografia KZN
dr inż Tomasz Podciborski; geodezja i kartografia KGNIRR
dr inż. Krzysztof Rząsa; geodezja i kartografia KZN
dr inż Robert Szmit; bdownictwo IB
dr inż Tomasz Templin; geodezja i kartografia  IG
dr inż. Ada Wolny; geodezja i kartografia KZN
dr inż. Jacek Zabielski; budownictwo IB

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Danuta Wiśniewska IB
mgr inż Jerzy Trystuła; OSG
 

Przedstawiciele studentów

inż. Michał Birkholz
inż. Joanna Chrostowska
inż. Karol Kotyński
inż. Patryk Michalski
inż. Karina Modzelewska
inż. Dominik Niekurzak
Tomasz Iwański
Maria Koper

Damian Przestrzelski
Michał Reszka
Aleksandra Szychta
Łukasz Ryska

Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Grzegorz Gabara  IG

Przedstawiciele związków zawodowych (z głosem doradczym)

mgr inż. Mirosław Sitarski; ZNP
mgr Barbara Miśta NSSZ "Solidarność"

Reprezentanci Wydziału w Senacie UWM Olsztyn

prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw.; geodezja i kartografia KZN
dr inż. Cezary Czyżewski; geodezja i kartografia IG

Kompetencje Rady Wydziału określa Statut Uczelni, zgodnie z:

  • ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  • ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki