Podstawy budowy infrastruktury przestrzennej

Wojciech Pachelski, Agnieszka Chojka, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, 2012, Podstawy budowy infrastruktury przestrzennej, UWM Olsztyn

Skrypt powstał z notatek do wykładów ćwiczeń z przedmiotu teoria informacji geograficznej prowadzonym na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie. W opracowaniu przedstawiono podstawowe koncepcje, pojęcia i metody znormalizowanej metodyki modelowania informacji geograficznej.

Zawarto w nim także przegląd najważniejszych norm międzynarodowych i europejskich w tej dziedzinie. Omówiono podstawy projektowania i implementacji systemów geoinformacyjnych oraz problematykę usług sieciowych.