Instytut Geografii i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Prawocheńskiego 15, pok. 119, 10-720 Olsztyn
tel. 89 523 49 53
e-mail:igign@uwm.edu.pl
strona domowa: www.uwm.edu.pl/igign

Institute of Geography and Land Management

Prawochenskiego Str. 15, room 119, 10-720 Olsztyn, Poland
phone: 89 523 49 53
e-mail: igign@uwm.edu.pl
Home page: www.uwm.edu.pl/igign

Dyrektor (Head)

prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw.

tel. 89 523 49 62, 89 523 48 97
e-mail: rzrobek@uwm.edu.pl

Zastępca Dyrektora (Vice-Director)

dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM

tel. 89 523 49 48
e-mail: asenetra@uwm.edu.pl

BIURO INSTYTUTU

mgr Anna Krajewska

tel. 89 523 49 53
e-mail:igign@uwm.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

stanowiskoosobatel.konsultacjeadres
Dyrektor IGiGN, prof. zw.prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw.89 523 49 62
89 523 48 97
wtorek, środa 8.30-10.00P15/202
P15/120
email
prof. UWMdr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM89 523 49 48wtorek 12.15-13.15, środa 8.30-9.30P15/209email
adiunktdr hab. inż. Agnieszka Dawidowicz89 523 42 61poniedziałek 11.00-12.00, środa 14.00-16.00P15/206email
adiunktdr hab. inż. Agnieszka Szczepańska89 523 43 99środa 9.00-11.00P15/207email
adiunktdr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska89 523 38 52poniedziałek 10.00-11.00, wtorek 11.00-12.00P15/204email
adiunktdr Marta Gwiaździńska-Goraj89 523 32 30poniedziałek 8.15-9.15, 11.00-12.00P15/125email
adiunktdr inż. Magdalena Nowak89 523 49 42poniedziałek 10.00-11.00, czwartek 11.00-12.00P15/126email
adiunktdr inż. Marek Ogryzek89 523 42 10piątek 11.00-12.30P15/4email
adiunktdr inż. Katarzyna Pawlewicz89 523 49 42

środa 9.30-11.30

P15/126email
adiunktdr inż. Krzysztof Rząsa89 523 42 79poniedziałek 10.00-12.00P15/6email
adiunktdr inż. Agnieszka Trystuła89 523 45 80-P15/103email
adiunktdr inż. arch. Marek Zagroba89 523 47 17-H4/3.12email
asystentdr inż. Marta Gross89 523 42 77-P15/305 Aemail
asystentdr Anna Klimach89 523 42 77środa 9.15-11.00P15/305email
asystentdr inż. Ada Wolny89 523 42 77-P15/305email
asystentmgr inż. Mateusz Ciski89 523 42 10poniedziałek, środa 10.00-11.00P15/4email
asystentmgr inż. Monika Wasilewicz-Pszczółkowska89 523 32 30

poniedziałek 10.00-11.00, wtorek 11.00-12.00

P15/125email
starszy wykładowcadr inż. Iwona Krzywnicka89 523 49 48

poniedziałek 12.00-13.00, środa 14.00-15.00

P15/209email
starszy wykładowcadr inż. Andrzej Muczyński89 523 49 54

środa 11.00-13.00

P15/203email

Doktoranci

stanowiskoosobatel.konsultacjeadres
asystentmgr inż. Mateusz Ciski89 523 42 10poniedziałek, środa 10.00-11.00P15/4email
doktorantkamgr inż. Anna Michalik  - -P15/204 email
doktorantkamgr inż. Katarzyna Pietrzyk  - -- email
doktorantkamgr Patrycja Szarek-Iwaniuk  - -P15/209email

Pracownicy administracyjni oraz naukowo-techniczni

stanowiskoosobatel.
starszy specjalistamgr Anna Krajewska89 523 49 53email
starszy specjalistamgr inż. Marek Piotrowski89 523 36 08email
specjalistamgr inż. Małgorzata Żuk89 523 34 73email

P15 - ul. Prawocheńskiego 15