UWAGA studenci I roku studiów II stopnia

Studenci przyjęci z rekrutacji śródrocznej w lutym 2018 roku na I rok studiów II stopnia zobowiązani są do zgłoszenia się do dziekanatu (pok. 12) w celu odebrania decyzji o przyjęciu na studia, podpisania ślubowania oraz umów. Powyższe dokumenty będą wydawane od 22 lutego 2018 roku (czwartek).