Plany zajęć i zjazdów - GiK, GP, B

Szanowni Państwo

Na stronie http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=node/814  opublikowano plan zajęć studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademicmim 2017/2018 (sem. letni).

dr inż Marek Ogryzek

Prodziekan ds. Studenckich