Rekrutacja śródroczna 2018 !!!

Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów w terminie do 13 lutego 2018 roku do godz. 15.00  (czytaj więcej)