Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Krzana

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU
GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

zawiadamiają

o
PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Grzegorza Krzana

 

nt.: „Ocena możliwości wykorzystania metody Precise Point Positioning (PPP) z użyciem aktualnych produktów IGS w pomiarach geodezyjnych”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 01)

Promotor:          dr hab. inż. Krzysztof Świątek

Instytut Geodezji Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:      prof. dr hab. inż. Andrzej Felski, prof. zw.

Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

                            prof. dr hab. inż. Roman Kadaj

Katedra Geodezji im. Kaspra Weigla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej

 

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej UWM w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12B - Oddział Zbiorów Specjalnych.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa pod adresemhttp://www.wgipb.uwm.edu.pl/?q=procedura-przewodu-doktorskiego

 

Porządek posiedzenia  >>>pobierz<<<

Dziekan

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM