Geodesy and Geoinformatics (studia w języku angielskim)

Bezpłatne studia magisterskie (3 semestry) w zakresie Geodezja i Geoinformatyka zapewniają kandydatowi pozyskanie rozległej wiedzy i umiejętności z zakresu geodezji i kartografii, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii gromadzenia i przetwarzania danych pozyskiwanych z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych. Oferowane kursy umożliwiają kandydatom stopniowe rozwijanie umiejętności w zakresie geodezji i geoinformatyki. Program obejmuje kursy ogólne i wprowadzające, oferujące zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Program obejmuje: kursy ogólne i wprowadzające (Mathematics, Physical Geodesy, Geostatistics, Earth observations, GIS programming), kursy specjalistyczne modelujące profil przyszłego geodety (Advanced geodesy, GNSS surveying, Advanced Satellite Remote Sensing, GNSS data processing and GNSS applications, Satellite navigation). Kurs obejmuje również szkolenie zawodowe przygotowujące absolwenta do świadczenia specjalistycznych usług w zakresie pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej: Information technology in geomatics, GIS modeling and analysis, Database design, Geovisualization, WEB and mobile GIS, Geostatistics. Koszty uczestnictwa w organizowanej w ramach studiów szkole letniej są pokrywane przez jej organizatorów (łącznie z noclegiem, wyżywieniem, przejazdami i zwiedzaniem). Udział w szkole letniej przygotowuje absolwenta do wykonywania wysoce specjalistycznych usług w zakresie bezzałogowych statków powietrznych, pomiarów batymetrycznych, pomiarów GPR, projektów GIS i Cloud GIS.  Każdy student jest zobowiązany do złożenia pracy magisterskiej, która może zostać napisana w języku polskim lub angielskim. Program obejmuje kursy fakultatywne zapewniające studentom swobodę planowania programu edukacyjnego. Studia z obszaru geodezji i geoinformatyki przygotowują absolwenta do pracy w firmach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych, instytucjach badawczych i centrach rozwoju oraz w jednostkach administracji centralnej i lokalnej.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się w 2 etapach.

Link do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie”: ”Regulamin”

Etap 1:

Wniosek rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie”, mieszczącym się przy ulicy Heweliusza 5 pokój 2, w Olsztynie.

Link do wniosku rekrutacyjnego: ”Wniosek rekrutacyjny”

Etap 2:

Rejestracja internetowa poprzez link:

https://irk2.uwm.edu.pl/english/

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: geodesyandgeoinformatics@gmail.com

Termin zakończenia naboru:

2018-02-13 15:00:00

 

Program studiów

Nazwa przedmiotu

Semestr

Punkty

ECTS

Liczba godzin

w sumie

wykłady

ćwiczenia

Foreign language laboratory

1

2

30

 

30

GIS programming

1

3

45

15

30

Information technology in geomatics

1

2

30

15

15

Mathematics

1

2

30

15

15

Space Radio-Diagnostic techniques

1

2

30

15

15

GNSS surveying

1

2

30

15

15

Advanced Satellite Remote Sensing

1

3,5

45

15

30

Advanced geodesy

1

4

45

15

30

Database design

1

3

45

15

30

Geostatistics

1

3

45

15

30

Etiquette

1

0,5

4

4

 

Safety and Hygiene at Work

1

0,5

4

4

 

Intellectual Property Protection

1

0,25

2

2

 

Ergonomics

1

0,25

2

2

 

All-campus lecture

1

2

30

30

 

SUMA

 

30

417

177

240

Airborne and Terrestrial laser scanning

2

3

45

15

30

Earth observation

2

3

45

15

30

Satellite navigation

2

3

45

15

30

GNSS data processing

2

3

45

15

30

GPR measurements

2

3

45

15

30

GNSS applications

2

3

45

15

30

WEB and mobile GIS

2

3

45

15

30

Master's thesis

2

5

 

 

 

GIS modelling

2

3

45

15

30

Entrepreneurship

2

1

15

15

 

SUMA

 

30

375

135

240

Bathymetric surveys

3

2

45

15

30

Unmanned Aerial Vehicles (UAV)

3

2

45

15

30

Geovisualization

3

2,5

45

15

30

Spatial Data Ifrastructure

3

2,5

45

15

30

Physical geodesy

3

1

30

15

15

Master's thesis

3

15

 

 

 

Monographic lectures

3

1

30

30

 

GIS analysis

3

2

45

15

30

All-campus lecture

3

2

30

30

 

SUMA

 

30

315

150

165

RAZEM

 

90

1107

462

645

 

Wyniki rekrutacji (patrz)

Plan zajęć Semestr I (patrz)

Plan zajęć Semestr II (patrz)