Seminarium na WGIPB pt. "Renowacja obiektów zabytkowych - wybrane zagadnienia" - 26.10.2017r.

seminarium pt.: Renowacja obiektów zabytkowych-wybrane zagadnienia 26.10.2017r.