Godziny rektorskie - 31 października 2017 r. (wtorek) od godz. 13:00

Uprzejmie informujemy, iż działając na podstawie zapisu §3 ust.5 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki ustalił w dniu 31 października 2017r. (wtorek) od godz. 13oo godziny rektorskie.