dr inż. Marek Ogryzek, prodziekan ds. studenckich WGIPB został kierownikiem Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii SatelitarnychOPN-T

dr inż. Marek Ogryzek, prodziekan ds. studenckich WGIPB został kierownikiem Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii SatelitarnychOPN-T