UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

DZIEKAN
I RADA WYDZIAŁU
GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO–MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

mają zaszczyt zaprosić

na

UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

połączoną

z WRĘCZENIEM DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

która odbędzie się dnia 30 WRZEŚNIA 2017 roku o godz. 12.00

w Auli Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Kortowie przy ul. B. Dybowskiego 11