UWAGA STUDENCI !!!

Stypendium ministra

Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 upływa
w dniu

11.09.2017 r.

 

Wniosek należy złożyć w dziekanacie (pok. 12) w wersji papierowej
i elektronicznej.