WARSZTATY NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW- WORKSHOP WITH PROF. PETER NIJKAMP AT ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić młodych naukowców z całej Polski na:

WORKSHOP WITH PROF. PETER NIJKAMP AT ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN

warsztaty naukowe prowadzone w j. angielskim, przez doktora honorowego UAM, profesora wizytującego w naszym Instytucie, Petera Nijkampa – światowej sławy holenderskiego geografa ekonomicznego, pod hasłem:

„WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH I ICH REGIONALNE KONSEKWENCJE”

/CONTEMPORARY CHALLENGES OF DEVELOPMENT PROCESSES AND THEIR REGIONAL CONSEQUENCES/

które odbędą się w dniach 11-16 września 2017 r. w budynku Collegium Geographicum im. Stanisława Pawłowskiego w Poznaniu.

Aplikować można poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go wraz z tytułem i abstraktem proponowanego eseju na adres: hoff@amu.du.pl lub bwojtyra@amu.edu.pl.

Termin rejestracji mija 15 maja. Liczba miejsc jest ograniczona do 15. O przyjęciu zadecyduje jakość i termin nadesłanego zgłoszenia.

komunikat I
formularz zgłoszeniowy
karta z tytułem i abstraktem eseju