NAGRODA ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ PODYPLOMOWĄ I ROZPRAWĘ HABILITACYJNĄ

W dniu 28 czerwca w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się wręczanie nagród za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Dla Naszego Wydziału jest to podwójna radość, ponieważ nagrodę otrzymali:

inż. Dominik Niekurzak za pracę podyplomową pt. „Analiza przestrzenna lokalnego rynku nieruchomości z wykorzystaniem oprogramowania GIS”, promotorem pracy był: dr hab. inż. Radosław Cellmer.

dr hab. inż. Dariusz Gościewski za rozprawę habilitacyjną pt. „Metodyka i system przetwarzania danych pozyskiwanych masowo w celu numerycznego modelowania powierzchni z wykorzystaniem struktury GRID”.

Nasi laureaci otrzymali nagrody z rąk Pana Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Waldemara Izdebskiego, Głównego Geodety Kraju. Z relacji, którą otrzymaliśmy obaj byli bardzo zaskoczeni nagrody, ponieważ w całym konkursie brało udział 19 prac dyplomowych, 3 rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

Podczas wręczania nagród Minister opowiedział o wpływie geoinformacji w procesy inwestycyjno – budowlane, natomiast Główny Geodeta Kraju podkreślał, że jest to pierwszy konkurs w dziedzinie geoinformacji i motywował laureatów do dalszej, skrupulatnej pracy. Zaznaczył również, że na nagrody składa się cały proces codziennych zmagań, a chwile takie jak w dniu 28 czerwca są jedyną w swoim rodzaju motywacją.

W tym dniu w Ministerstwie było mocno czuć docenienie roli geoinformacji oraz chęć większego wkładu w rozwój dziedziny w Naszym kraju.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!