Budowa planów i programów studiów zgodnie z KRK - 2013

Dokumentacja

  1. Adres dostępu do aplikacji SYLABUS: http://213.73.22.143:8080/apex/f?p=126:1
  2. Dziedzina nadrzędna (system ECTS) i dziedzina (system ECTS) dla kierunku Geodezja i Kartografia: Pobierz.
  3. „Kalkulator ECTS” w aplikacji SYLABUS: Pobierz.
  4. Jezyk opisu efektów kształcenia: Pobierz.
  5. Wybrane przedmioty w języku angielskim (z USOSa): Pobierz.
  6. Sylabus - wzór i przewodnik wypełniania (Zarządzenie Rektora): Pobierz.

Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia (STPS) – Efekty Kształcenia, Macierz Efektów Kształcenia, Plany Studiów

 Geodezja i geoinformatyka (GiG)Geodezja i szacowanie nieruchomości (GiSzN)Doradztwo na Rynku Nieruchomości (DnRN)Planowanie i Inżynieria Przestrzenna (PiIP)
Efekty Kształcenia, Macierz Efektów Kształcenia, Plany Studiów

pdf

pdfpdfpdf
(stan na 07.10.13, godz. 20.00)

Studia Niestacjonarne Pierwszego Stopnia (SNPS) – Efekty Kształcenia, Macierz Efektów Kształcenia, Plany Studiów

 Geodezja i geoinformatyka (GiG)Geodezja i szacowanie nieruchomości (GiSzN)Gospodarka Przestrzenna (GP)
Efekty Kształcenia, Macierz Efektów Kształcenia, Plany Studiówpdfpdfpdf
(stan na 07.10.13, godz. 20.00)

Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia (STDS) – Efekty Kształcenia, Macierz Efektów Kształcenia, Plany Studiów

 Geodezja Gospodarcza (GG)Geodezja i Nawigacja Satelitarna PL i EN (GiNS)Geodezja i Szacowanie Nieruchomości (GiSzN)Kataster Nieruchomości (KN)
Efekty Kształcenia, Macierz Efektów Kształcenia, Plany Studiówpdf

PL

pdf

EN

pdf

pdfpdf

 

 Geodezja i Technologie Informatyczne (GiTI)Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami (GPiN)Zarządzanie Nieruchomościami (ZN)
Efekty Kształcenia, Macierz Efektów Kształcenia, Plany Studiówpdfpdfpdf

 

 

Geoinformatyka (G2)Nowoczesne Gospodarowanie Nieruchomościami (MREM)Zarządzanie Przestrzenią (ZP)Zarządzanie i Rozwój Nieruchomości (ZiRN)
Efekty Kształcenia, Macierz Efektów Kształcenia, Plany Studiówpdfpdfpdfpdf

(stan na 07.10.13, godz. 20.00)

Studia Niestacjonarne Drugiego Stopnia (SNDS) – Efekty Kształcenia, Macierz Efektów Kształcenia, Plany Studiów

 Geodezja i Szacowanie Nieruchomości (GiSzN)Geodezja Inżynieryjna (GI)Zarządzanie Nieruchomościami (ZN)Zarządzanie i Rozwój Nieruchomości (ZiRN)
Efekty Kształcenia, Macierz Efektów Kształcenia, Plany Studiówpdfpdfpdfpdf
 (stan na 07.10.13, godz. 20.00)