KORTOWIADA 2019

WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA ZAJĄŁ II MIEJSCE W BOJU WYDZIAŁÓW 

 

WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.facebook.com/wgipb