Koordynatorzy prac dyplomowych

 

Instytut Geodezji

mgr Małgorzata Stankiewicz

tel. 89 523 33 05
e-mail: malgorzata.stankiewicz@uwm.edu.pl

Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji

mgr Danuta Wiśniewska

tel. 89 523 38 41
e-mail: d.wisniewska@uwm.edu.pl

Katedra Analiz Geoinformacyjnych i Katastru

mgr inż. Olga Turkowska

tel. 89 523 45 98
e-mail: tolga@uwm.edu.pl

Katedra Geodezji Szczegółowej

mgr Wiktoria Karol-Pichola

tel. 89 523 48 78
e-mail: wiktoria.pichola@uwm.edu.pl

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji

inż. Rafal Gregorczyk

tel. 89 523 34 81
e-mail: rafal.gregorczyk@uwm.edu.pl

dr inż. Radosław Baryła

tel. 89 523 47 64
e-mail: radoslaw.baryla@uwm.edu.pl

Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego

dr inż. Kamilla Górska-Koplińska

tel. 89 524 61 68
e-mail: kamag@uwm.edu.pl
 

Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej

mgr inż. Jacek Kil

tel. 89 523 45 60
e-mail: jacek.kil@uwm.edu.pl

Katedra Zasobów Nieruchomości

mgr inż. Marek Piotrowski

tel. 89 523 36 08
e-mail: alimar@uwm.edu.pl

Instytut Budownictwa

Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

mgr inż. Ewa Pyskło

tel. 89 523 47 61
e-mail:  ewa.pysklo@uwm.edu.pl

Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

mgr inż. Marcin Bujko

tel. 89 523 43 75, 89 523 36 90
e-mail:  marcin.bujko@uwm.edu.pl

Zakład Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych

mgr inż. Mirosław Sitarski

tel. 89 523 47 79
e-mail: sitar@uwm.edu.pl

Zakład Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych

mgr Grażyna Grzyb

tel. 89 523 47 28, 89 523 47 81
e-mail: grazyna.grzyb@uwm.edu.pl