Konkurs „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

Szanowni Młodzi Naukowcy

  1. Grant naukowy może otrzymać pracownik Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa lub uczestnik studiów doktoranckich, który do dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu nie ukończył 35 roku życia. Proszę wszystkich zainteresowanych pracowników o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i złożenie wniosku.

Regulamin Konkursu: http://wgipb.uwm.edu.pl/files/centrum_dokumentow/2017/U/URW_243_2017.pdf

            Druk wniosku (załącznik 1); (załącznik 2)

  1. Do wniosku należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgoda).
  2. Zgodnie z Decyzją Dziekana (decyzjaw roku 2018 przyznanych będzie 11 indywidualnych grantów  7  grantów z listy rankingowej A (doktoranci i asystenci w kwocie po 5 263,71 zł) oraz z listy rankingowej (pracownicy ze stopniem doktora w kwocie po 6000 zł).
  3. Wnioski należy złożyć w Centrum Nauki i Kształcenia (ul. Prawocheńskiego 15, pok. 15) do dnia 20 sierpnia 2018 roku do godz. 14:00.
  4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 24 sierpnia 2018 roku.