Konkurs „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

Szanowni Młodzi Naukowcy

  1. Grant naukowy może otrzymać pracownik Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa lub uczestnik studiów doktoranckich, który do dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu nie ukończył 35 roku życia. Proszę wszystkich zainteresowanych pracowników o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i złożenie wniosku.

            Regulamin Konkursu: http://www.wgipb.uwm.edu.pl/sites/default/files/public/uploads/others/2014.04.15_uchwala_118_regulamin.pdf

            Druk wniosku znajduje się na stronie: http://www.wgipb.uwm.edu.pl/sites/default/files/public/uploads/others/2014.04.15_uchwala_118_regulamin_zal.doc

  1. Do wniosku należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik ).
  2. Zgodnie z Decyzją Dziekana (zobacz decyzję) w roku 2017 przyznanych będzie 17 indywidualnych grantów 12 grantów z listy rankingowej A (doktoranci i asystenci w kwocie po 6500 zł) oraz 5 z listy rankingowej B (pracownicy ze stopniem doktora w kwocie po 7323 zł)
  3. Wnioski należy złożyć w Centrum Nauki i Kształcenia (ul. Prawocheńskiego 15, pok. 15) do dnia 30 maja 2017 roku do godz. 14:00.
  4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 06 czerwca 2017 roku.