Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej nt. “Geoinformacyjne aspekty Zarządzania przestrzenią”

Szanowni Państwo,

Wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość nieodpłatnego częściowego uczestnictwa w obradach XXVI konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej  nt. “Geoinformacyjne aspekty Zarządzania przestrzenią” oraz w obradach XXI otwartego posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przez grupy doktorantów, studentów i studentów studiów podyplomowych - zgłaszane przez ich opiekunów naukowych.

Jednocześnie informuję, że ten rodzaj uczestnictwa nie dotyczy osób zakwalifikowanych wcześniej do wygłoszenia referatu.

W załączeniu program XXVI konferencji PTIP oraz formularz zgłoszeniowy grup, w których każda zgłoszona osoba może uczestniczyć w wybranych pozycjach programu. Zwracam uwagę na sesję referatową w ramach otwartego posiedzenia Rady IIP oraz na zgłaszanie do udziału w warsztatach tylko tych osób, które są zainteresowane uzyskaniem świadectwa.

Proszę o przysyłanie zgłoszeń wyłącznie na załączonym formularzu >>>pobierz<< do dnia 17 października 2016 r. Zgłoszenie będzie stanowiło listę obecności.

Z pozdrowieniami
Ewa Musiał
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej
tel. 22 409 43 87,
e.musial59@upcpoczta.pl  ewamusial@ptip.org.pl