KONFERENCJA JUBILEUSZOWA - 25 LAT GP - UAM POZNAŃ

Szanowni Państwo,

Instytut Geografii  Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej podsumowującej 25 lat doświadczeń badawczych i dydaktycznych związanych z rozwojem kierunku gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. GOSPODARKA PRZESTRZENNA – kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania praktyki, profil i innowacyjność edukacji.

Karta zgłoszenia  >>>POBIERZ<<<

Informacje szczegółowe >>>POBIERZ<<<

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy !

Z poważaniem

Monika Wieczorek
Sekretarz Konferencji

--
----------------------------------------
mgr inż. Monika Wieczorek
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
UAM
ul. Dzięgielowa 27
61-680 Poznań