Kierunki kształcenia 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017

Na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa kształcenie odbywa się na czterech kierunkach:

  1. geodezja i kartografia
  2. gospodarka przestrzenna
  3. budownictwo
  4. inżynieria informacji

W trakcie studiów na kierunku „geodezja i kartografia” przygotowujemy do pracy w szeroko pojętej geodezji poczynając od wyznaczania położenia obiektów, przedstawiania ich na mapach, obsługę inżynierską, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne, kataster nieruchomości a na gospodarce nieruchomościami i wycenie nieruchomości kończąc.

W trakcie studiów na kierunku „gospodarka przestrzenna” przygotowujemy do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania i obrotu nieruchomościami, planowania przestrzennego, doradztwa i rzeczoznawstwa majątkowego.

W trakcie studiów na kierunku „budownictwo” przygotowujemy do pracy w szeroko pojętej branży budowlanej w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi.

W trakcie studiów na kierunku "inżynieria informacji" przygotowujemy do pracy  w: firmach zajmujących się zintegrowanym pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzeniem informacją, wywiadowniach gospodarczych, centrach bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego, firmach konsultingowych i doradczych, pionach zaplecza informacyjnego oraz logistyki transportu jednostek administracji samorządowej i rządowej.

Studia Stacjonarne

Kierunek: Budownictwo (zobacz opis)

SpecjalnościStudia pierwszego stopnia-inżynierskie7 sem.Budownictwo (zobacz opis)
Studia drugiego stopnia–magisterskie3 sem.Budowle i konstrukcje inżynierskie (zobacz opis)
Budowa i eksploatacja dróg (zobacz opis)
Budownictwo energooszczędne (zobacz opis)

Kierunek: Geodezja i Kartografia (zobacz opis)

SpecjalnościStudia pierwszego stopnia-inżynierskie7 sem.Geodezja i geoinformatyka (zobacz opis)
Geodezja i szacowanie nieruchomości (zobacz opis)
Zdalne systemy pomiarowe (zobacz opis)
Studia drugiego stopnia–magisterskie3 sem.Geodezja i szacowanie nieruchomości (zobacz opis)
Geodezja gospodarcza (zobacz opis)
Geodezja i nawigacja satelitarna* (zobacz opis)
Geodezja i technologie informatyczne (zobacz opis)
Kataster nieruchomości (zobacz opis)

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna (zobacz opis)

SpecjalnościStudia pierwszego stopnia-inżynierskie7 sem.Gospodarka przestrzenna (do 2009/2010) (zobacz opis)
Doradztwo na Rynku Nieruchomości (od 2010/2011) (zobacz opis)
Planowanie i Inżynieria Przestrzenna (od 2010/2011) (zobacz opis)
Urbanistyka (od 2016/2017) (zobacz opis)
Studia drugiego stopnia–magisterskie3 sem.Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami (zobacz opis)
Zarządzanie nieruchomościami (zobacz opis)
Zarządzanie przestrzenią (zobacz opis)
Zarządzanie i rozwój nieruchomości (zobacz opis)
Nowoczesne Gospodarowanie Nieruchomościami * (zobacz opis)

Kierunek: Inżynieria Informacji (zobacz opis)

SpecjalnośćStudia pierwszego stopnia-inżynierskie7 sem.Inżynieria Informacji (zobacz opis)

 

* - również w języku angielskim
 

Studia Niestacjonarne

Kierunek: Budownictwo (zobacz opis)

SpecjalnościStudia pierwszego stopnia-inżynierskie7 sem.Budownictwo (zobacz opis)
Studia drugiego stopnia–magisterskie*3 sem.Budowle i konstrukcje inżynierskie (zobacz opis)
Budowa i eksploatacja dróg (zobacz opis)
Budownictwo energooszczędne (zobacz opis)

Kierunek: Geodezja i Kartografia (zobacz opis)

SpecjalnościStudia pierwszego stopnia-inżynierskie7 sem.Geodezja i geoinformatyka (zobacz opis)
Geodezja i szacowanie nieruchomości (zobacz opis)
Studia drugiego stopnia–magisterskie3 sem.Geodezja i szacowanie nieruchomości (zobacz opis)
Geodezja Inżynieryjna (od 2010/2011) (zobacz opis)

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna (zobacz opis)

SpecjalnościStudia pierwszego stopnia-inżynierskie7 sem.Gospodarka przestrzenna (zobacz opis)
Studia drugiego stopnia-magisterskie3 sem.Zarządzanie i rozwój nieruchomości (zobacz opis)
Zarządzanie nieruchomościami (zobacz opis)

 

OFERTA DLA CIEBIE - ZOBACZ WARUNKI REKRUTACJI !!!
  1. Studia Pierwszego Stopnia (SPS) (inżynierskie -stacjonarne i niestacjonarne)
  2. Studia Drugiego Stopnia (SDS) (magisterskie - stacjonarne i niestacjonarne)

Zobacz