Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Harmonogram rozpoczęcia roku akademickiego 2017/2018

STUDIA STACJONARNE

 

 

Spotkanie z Prodziekanem ds. Studenckich dr. inż. Markiem Ogryzkiem, Opiekunem Roku, Przewodniczącym Samorządu Studenckiego.

Termin: 29 września 2017 roku
Miejsce: sala 2.16 (aula), Olsztyn-Kortowo, ul. Heweliusza 4 (budynek Instytutu Budownictwa).

Godziny:
8.00 – kierunek: geodezja i kartografia
11.00 – kierunek: budownictwo
13.00 - kierunek: gospodarka przestrzenna
14.30 - kierunek: inżynieria informacji
 

Uwaga!

1.    W czasie spotkania będą wydawane elektroniczne legitymacje studenckie, zaświadczenia oraz zbierane składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w wysokości ok. 40 zł. Odbędą się również wybory przedstawicieli do Samorządu Studenckiego oraz Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Numer konta bankowego do wszystkich wpłat związanych ze studiami, w tym do opłaty za legitymację ( opłata 17 zł), należy wygenerować indywidualnie, po załogowaniu się do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów – USOS- Informacje na stronie logowania:

www.usosweb.uwm.edu.pl

Login i hasło do logowania pozostają identyczne jak w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, wykorzystywanym podczas rekrutacji na studia.

2.    Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (dla studentów indywidualnie zaproszonych).

Termin: 30 września 2017 roku godz. 12.00
Miejsce: Aula Kongresowa w Centrum Konferencyjnym (Olsztyn-Kortowo, ul. B.Dybowskiego 11)

3.    Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4 października 2017 roku.

Plany zajęć będą zamieszczone na stronie

            http://wgipb.uwm.edu.pl/plany-zajec-i-zjazdow

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Inauguracja  roku akademickiego oraz spotkanie z Prodziekanem ds. Studenckich dr. inż. Markiem Ogryzkiem i Opiekunem Roku dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się na pierwszym zjeździe na jednym z pierwszych wykładów.