II Tura Rejestracji Prac Dyplomowych

II tura rejestracji

Na stronie: www.wgipb.uwm.edu.pl/wyniki-rejestracji-dyplomantow  wyniki I tury rejestracji osób, które będa przygotowywać prace dyplomowe w roku akademickim 2017/2018.

Na stronie: http://www.wgipb.uwm.edu.pl/?q=praca-dyplomowa#1 opublikowano tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2017/2018.

Studenci I roku  studiów stacjonarnych II stopnia (GiK, GP) oraz stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia (kierunek: B), którzy nie dokonali rejestracji lub nie zostali przyjęci do danej jednostki powinni dokonać rejestracji na stronie: http://www.wgipb.uwm.edu.pl/?q=rejestracja-dyplomanta.

Termin rejestracji upływa w dniu 05 czerwca 2017 roku.

W przypadku problemów proszę o kontakt drogą elektroniczną: ada.wolny@uwm.edu.pl

dr inż Ada Wolny
Prodziekan ds. Kształcenia