II Konferencja Naukowa - Szkoła Inżynierii Systemów BioTechnicznych

Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zaprasza na II Konferencję Naukową

Szkoła Inżynierii Systemów BioTechnicznych

Nowa Kaletka, 20 – 23 września 2017 r.

 

Współorganizatorzy Konferencji:

Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

      Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy