Godziny rektorskie - 17 maja 2017 r.

         Uprzejmie informujemy, iż działając na podstawie zapisu §3 ust.5 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki ustalił w dniu 17 maja 2017r. (środa) od godz. 17oo godziny rektorskie.

Pismo - godziny rektorskie 17.05.2017 r.