GIS Day 2016

GIS Day już 16 listopada

Ten Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej powstał z inicjatywy National Geographic Society oraz firmy Esri i organizowany jest na świecie od końca lat ’80 ubiegłego wieku. Ideą przyświecającą pomysłodawcom niniejszego wydarzenia jest popularyzacja nowego podejścia do przestrzeni, w której żyjemy poprzez GIS.

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego również włącza się po raz kolejny w obchody Dnia GIS-u poprzez organizacje 4 edycji GIS Day Olsztyn 2016 Konferencja Naukowa „Geoinformacja dla każdego”. W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam wszystkich doktorantów, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego udziału w tym wydarzeniu.

W programie oprócz ciekawych prelekcji na temat sposobu wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej wygłoszonych przez naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, przewidziano możliwość prezentacji Państwa prac.

 Wśród wszystkich zgłoszonych i zaprezentowanych prac w formie referatu lub posteru Komitet Naukowy wybierze i nagrodzi te najlepsze. Ponadto dla studentów ogłoszony został konkurs o Nagrodę Specjalną GIS Day Olsztyn 2016. Wszystkie szczegóły dotyczące konferencji i konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej http://fotogrametria.uwm.edu.pl/gisday_olsztyn/

Link do formularza rejestracyjnego https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6aAz_eLghL3I4QMnCh0-5eEKH8sdd9esgOEnGX9ArQVr63g/viewform?c=0&w=1