GGK powołał zespół doradczy ds. standardów - członkiem został dr inż. Bogdan Wolak

Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski w ubiegły piątek (21 września) powołał Zespół ds. oceny regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ... (więcej informacji)

Źródło: https://geoforum.pl/news/26105/ggk-powolal-zespol-doradczy-ds-standardow