EUROINŻYNIER VIII Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów, Kraków 12-14 kwietnia 2018r.

EUROINŻYNIER VIII Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów, 12-14 kwietnia 2018r.