Centrum Obsługi Studenta (COS) - Obsługa Studentów


ul. Romana Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn
 
geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna
studia stacjonarne
: pok. 12 - tel.+48 89 523-39-77, fax .+48 89 523-34-77
e-mail: wgipb@uwm.edu.pl; wgipb.cos@uwm.edu.pl

inżynieria informacji
studia stacjonarne: pok. 12 - tel.+48 89 523-37-75, fax .+48 89 523-34-77
e-mail: wgipb@uwm.edu.pl; wgipb.cos@uwm.edu.pl
 
budownictwo,
studia stacjonarne i niestacjonarne: pok. 12 - tel.+48 89 523-37-75, fax .+48 89 523-34-77
e-mail: wgipb@uwm.edu.pl; wgipb.cos@uwm.edu.pl

geodezja i kartografia
studia niestacjonarne: pok. 12 - tel.+48 89 523-37-75, fax .+48 89 523-34-77
e-mail: wgipb@uwm.edu.pl; wgipb.cos@uwm.edu.pl

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 10:00-14:00
Sobota 7:30-12:30
Środa dzień wewnętrzny

A. Studia stacjonarne

Kierunek: geodezja i kartografiaStudia I stopniaBożena Stopa
e-mail: bozena.stopa@uwm.edu.pl
Studia II stopniaJolanta Szczepańska
e-mail: jolanta.szczepanska@uwm.edu.pl
Kierunek: gospodarka przestrzennaStudia I

mgr Patrycja Glinka
e-mail: patrycja.glinka@uwm.edu.pl

Studia II stopniaJolanta Szczepańska
e-mail: jolanta.szczepanska@uwm.edu.pl
Kierunek: budownictwoStudia Imgr inż Beata Jadwisieńczak
e-mail: beata.jadwisienczak@uwm.edu.pl
Studia II stopniamgr inż Beata Jadwisieńczak
e-mail: beata.jadwisienczak@uwm.edu.pl
Kierunek: inżynieria informacjiStudia Imgr Marta Kulgajuk
e-mail: marta.modzelewska@uwm.edu.pl

B. Studia niestacjonarne

Kierunek: geodezja i kartografiaStudia I i II stopniamgr Katarzyna Burska-Giedrys
Kierunek: budownictwoStudia I i II stopniamgr Marta Kulgajuk
e-mail: marta.modzelewska@uwm.edu.pl

C. Pomoc materialna

Kierunek: geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzennaStudia stacjonarne
Jolanta Szczepańska
Studia niestacjonarnemgr Katarzyna Burska-Giedrys
Kierunek: budownictwoStudia stacjonarne
i niestacjonarne
mgr Katarzyna Burska-Giedrys
Kierunek: inżynieria informacjiStudia stacjonarnemgr Katarzyna Burska-Giedrys
studia doktoranckiemgr Sylwia Dylewska
e-mail: sylwia.dylewska@uwm.edu.pl

 

Bożena Stopa

ZAKRES CZYNNOŚCI:

 • Bieżące załatwianie spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum Obsługi Studenta.
 • Obsługa administracyjna studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału z wyłączeniem procesu dyplomowania.
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku geodezja i kartografia.
 • Pełnienie funkcji koordynatora programu USOS.
 • Przygotowywanie zaświadczeń dla studentów i absolwentów dot. przebiegu studiów.

inż. Elżbieta Siemiątkowska

ZAKRES CZYNNOŚCI:

 • Bieżące załatwianie spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum Obsługi Studenta.
 • Obsługa administracyjna studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału z wyłączeniem procesu dyplomowania.
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna.
 • Pełnienie funkcji protokolanta w Komisji Dyscyplinarnej studentów.
 • Przygotowywanie zaświadczeń dla studentów i absolwentów dot. przebiegu studiów.

mgr inż. Jolanta Szczepańska

ZAKRES CZYNNOŚCI:

 • Bieżące załatwianie spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum Obsługi Studenta.
 • Obsługa administracyjna studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału z wyłączeniem procesu dyplomowania.
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzenna.
 • Prowadzenie spraw dot. świadczeń pomocy materialnej studentów studiów stacjonarnych Wydziału.
 • Przygotowywanie zaświadczeń dla studentów i absolwentów dot. przebiegu studiów.