Centrum Obsługi Studenta (COS) - Obsługa Studentów


ul. Romana Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn
geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna
studia stacjonarne
i niestacjonarne: pok. 12 - tel.+48 89 523-39-77, fax .+48 89 523-34-77
 
budownictwo
studia stacjonarne i niestacjonarne: pok. 12 - tel.+48 89 523-37-75, fax .+48 89 523-34-77

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 10:00-14:00
Sobota 7:30-12:30
Środa dzień wewnętrzny

A. Studia stacjonarne

Kierunek: geodezja i kartografiaStudia I stopniaBożena Stopa
e-mail: bozena.stopa@uwm.edu.pl
Studia II stopniaJolanta Szczepańska
e-mail: jolanta.szczepanska@uwm.edu.pl
Kierunek: gospodarka przestrzennaStudia Iinż. Elżbieta Siemiątkowska
e-mail: ela.siemiatkowska@uwm.edu.pl
Studia II stopniaJolanta Szczepańska
e-mail: jolanta.szczepanska@uwm.edu.pl
Kierunek: budownictwoStudia II i IV rok inż. Elżbieta Siemiątkowska
e-mail: ela.siemiatkowska@uwm.edu.pl
II rok mgr Katarzyna Burska-Giedrys
e-mail: katarzyna.burska@uwm.edu.pl
III rok Jolanta Szczepańska
e-mail: jolanta.szczepanska@uwm.edu.pl
Studia II stopniamgr Katarzyna Burska-Giedrys

B. Studia niestacjonarne

Kierunek: geodezja i kartografiaStudia I i II stopniamgr Katarzyna Burska-Giedrys
Kierunek: gospodarka przestrzennaStudia I i II stopniamgr Katarzyna Burska-Giedrys
Kierunek: budownictwoStudia II rok mgr Katarzyna Burska-Giedrys
e-mail: katarzyna.burska@uwm.edu.pl
II rok Jolanta Szczepańska
e-mail: jolanta.szczepanska@uwm.edu.pl
III i IV rok Bożena Stopa
e-mail: bozena.stopa@uwm.edu.pl
Studia  II stopniamgr Katarzyna Burska-Giedrys

C. Pomoc materialna

Kierunek: geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzennaStudia stacjonarne
Jolanta Szczepańska
Studia niestacjonarnemgr Katarzyna Burska-Giedrys
Kierunek: budownictwoStudia stacjonarne
i niestacjonarne
mgr Katarzyna Burska-Giedrys
studia doktoranckiemgr Sylwia Dylewska
e-mail: sylwia.dylewska@uwm.edu.pl

 

Bożena Stopa

ZAKRES CZYNNOŚCI:

 • Bieżące załatwianie spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum Obsługi Studenta.
 • Obsługa administracyjna studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału z wyłączeniem procesu dyplomowania.
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku geodezja i kartografia.
 • Pełnienie funkcji koordynatora programu USOS.
 • Przygotowywanie zaświadczeń dla studentów i absolwentów dot. przebiegu studiów.

inż. Elżbieta Siemiątkowska

ZAKRES CZYNNOŚCI:

 • Bieżące załatwianie spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum Obsługi Studenta.
 • Obsługa administracyjna studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału z wyłączeniem procesu dyplomowania.
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna.
 • Pełnienie funkcji protokolanta w Komisji Dyscyplinarnej studentów.
 • Przygotowywanie zaświadczeń dla studentów i absolwentów dot. przebiegu studiów.

mgr inż. Jolanta Szczepańska

ZAKRES CZYNNOŚCI:

 • Bieżące załatwianie spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum Obsługi Studenta.
 • Obsługa administracyjna studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału z wyłączeniem procesu dyplomowania.
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzenna.
 • Prowadzenie spraw dot. świadczeń pomocy materialnej studentów studiów stacjonarnych Wydziału.
 • Przygotowywanie zaświadczeń dla studentów i absolwentów dot. przebiegu studiów.