Centrum Nauki i Kształcenia (CNiK)

ul. Romana Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek - piątek 10:00-14:00
Środa dzień wewnętrzny
 

Nauka, współpraca, studia doktoranckie, procedura dyplomowania


mgr Sylwia Dylewska
pok. 15
tel. +48 89 523 42 45,  fax .+48 89 523-34-77
e-mail: wgipb.cnik@uwm.edu.pl
 
mgr Katarzyna Borkowska
e-mail: katarzyna.borkowska@uwm.edu.pl
pok. 11
tel. +48 89 523 34 28,  fax .+48 89 523-34-77
e-mail: wgipb.cnik@uwm.edu.pl

Kształcenie i rozwój, ankietyzacja pracowników, procedura dyplomowania

mgr Marzena Dadasiewicz
e-mail: marzena.dadasiewicz@uwm.edu.pl
pok. 15
tel. +48 89 523 42 45,  fax .+48 89 523-34-77
e-mail: wgipb.cnik@uwm.edu.pl
 

mgr Katarzyna Borkowska

ZAKRES CZYNNOŚCI:

 • Bieżące załatwianie spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum Nauki i Kształcenia w zakresie nauki, współpracy, studiów doktoranckich i procesu dyplomowania.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych na Wydziale badań naukowych oraz współpracy z gospodarką i współpracy międzynarodowej.
 • Obsługa administracyjna doktorantów w dyscyplinie „geodezja i kartografia” oraz przygotowywanie obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich w zakresie studiów
  doktoranckich.
 • Obsługa i przygotowanie dokumentacji studentów do egzaminów dyplomowych, w tym: procedura antyplagiatowa, sporządzanie dyplomów i suplementów do dyplomu.
 • Badanie losów absolwentów, w tym monitorowanie ofert pracy.
 • Przygotowywanie zaświadczeń dot. naliczania kapitału początkowego oraz zaświadczeń dot. minimum programowego.

mgr Marzena Dadasiewicz

ZAKRES CZYNNOŚCI

 • Bieżące załatwianie spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum Nauki i Kształcenia w zakresie rozwoju Wydziału, kształcenia i procesu dyplomowania.
 • Obsługa procesu kształcenia na Wydziale, w tym: programy kształcenia, minima kadrowe, obciążenia dydaktyczne.
 • Przygotowanie dokumentacji w ramach ankietyzacji nauczycieli akademickich.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem na Wydziale Kół Naukowych i studenckich agend kulturalnych.
 • Obsługa i przygotowanie dokumentacji studentów do egzaminów dyplomowych, w tym: procedura antyplagiatowa, sporządzanie dyplomów i suplementów do dyplomu.
 • Badanie losów absolwentów, w tym monitorowanie ofert pracy.
 • Przygotowywanie zaświadczeń dot. naliczania kapitału początkowego oraz zaświadczeń dot. minimum programowego.