dr inż. Jacek Paziewski znalazł się w gronie 209 najzdolniejszych polskich młodych naukowców nagrodzonych stypendiami MNiSW

Młodzi naukowcy z UWM ze stypendiami ministra

W gronie 209 najzdolniejszych polskich młodych naukowców nagrodzonych stypendiami MNiSW znalazły się trzy osoby z UWM.

Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w XII konkursie adresowanym do najzdolniejszych młodych naukowców otrzymali dr inż. Daniel Żarski z Wydziału Nauk o Środowisku, dr Marta Kieżun z Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz dr inż. Jacek Daniel Paziewski (z lewej) z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. czytaj więcej ...