Certyfikowane seminarium szkoleniowe „Analiza upraw w oprogramowaniu ENVI”, 25.05.2018r.

Katedra Zasobów Nieruchomości, Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Esri Polska Sp. z o.o. zapraszają na certyfikowane seminarium szkoleniowe „Analiza upraw w oprogramowaniu ENVI”.
Szkolenie odbędzie się dnia 25.05.2018 r. (piątek), w godz. 9-11, w sali 1/P15. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność rejestracji. Rejestracja otwarta do 27.04.2018 r. (piątek). Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres: mateusz.ciski@uwm.edu.pl

Link do formularza rejestracyjnego: https://goo.gl/forms/C40qe1XyVC158cQ42