BGC Geomatics 2018

W dniach 21-23 czerwca 2018 odbyła się w Olsztynie konferencja naukowa BGC Geomatics 2018, którą zorganizował Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Olsztynie. Konferencja była współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat techniczny nad BGC Geomatics 2018 objął prestiżowy Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE): sekcja Polska IEEE oraz Oddział C-16 Computer IEEE Gdańsk, co pozwoli na indeksację materiałów konferencyjnych w bazie Web of Science oraz Scopus.

     Interdyscyplinarny charakter konferencji przyciągnął blisko 150 uczestników z wielu ośrodków naukowych w kraju jak i zagranicą m.in.: Wielkiej Brytanii, USA, Finlandii, Cypru, Czech, Estonii, Rosji, Szwecji, Turcji, Albanii i Ukrainy. Prelegenci w plenarnych sesjach multimedialnych, wirtualnych oraz posterowych zaprezentowali swoje wyniki badań z zakresu: geodezji, zastosowań GIS, fotogrametrii i teledetekcji, inżynierii  morskiej i przybrzeżnej, budownictwa, rozwoju regionalnego, inżynierii przestrzennej i analizy rynku nieruchomości.

    O przyjazną atmosferę zadbali organizatorzy, ale przede wszystkim Uczestnicy. Wymianie naukowych doświadczeń towarzyszył bogaty program imprez integracyjnych. Do najważniejszych należały: uroczysta kolacja z występem Zespołu Pieśni i Tańca "Kortowo", pokazy tańca z ogniami w trakcie spotkania przy grillu oraz rejs żaglówkami po jeziorze Ukiel. Z opinii Uczestników wiemy, że spotkanie było niezwykle owocne i udane .

Na kolejną edycję BGC 2019 zapraszamy do Gdańska.

Przewodnicząca Komitetu Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM

21-23.06.2018 r. Olsztyn, konferencja naukowa BGC 2018