Baza laboratoryjna

 • Obserwatorium Satelitarne w Lamkówku - Obserwatorium spełnia światowe standardy dotyczące lokalizacji stabilizacji punktu obserwacyjnego oraz nowoczesności aparatury. Dzięki temu zostało ono włączone do globalnej sieci IGS (International GPS Service) oraz do sieci europejskiej EPN (EUREF Permanent Network). Jakość dostarczanych wyników obserwacji jest regularnie kontrolowana przez międzynarodowe centra analizy danych.
 • 4 pracownie informatyczne Instytutu Geodezji na łączną liczbę 44 stanowisk. Pracownie wyposażone są między innymi w następujące programy specjalistyczne: ArcGIS 9, EWMAPA, MicroStation 95, I-RAS, MGE-PC, InRoads, C-Geo, Winkalk, MikroMapa.
 • Ośrodek Sprzętu Geodezyjnego
 • Laboratorium analiz przestrzennych (analiz przestrzennych) - w laboratorium znajduje się 12 stanowisk komputerowych pracujących w sieci lokalnej. Zainstalowano następujące oprogramowanie specjalistyczne: Ew Mapa, Rejestr o Transakcjach Nieruchomości miasta Olsztyna, Statistica NN, Norma Pro, Powszechna taksacja, Eviews, Matlab, DecisionPro – Profesional
 • Pracownia Mapy Numerycznej I – funkcjonuje od 1995 r.
 • Pracownia Mapy Numerycznej II – funkcjonuje od 2005 r.
 • Od 1 X 2005 r. obie pracownie tworzą jedną siec wirtualną wykorzystującą sieć logiczną Uczelni i zarządzaną przez jednego administratora.
 • Laboratorium modelowania przestrzeni, w którym znajduje się: komputery, skaner A3 USB, PloterHP designjet 500.
 • Pracownia komputerowa Katedry Katastru i Zarządzania Przestrzenią – realizacja zajęć z zakresu ewidencji gruntów i budynków, katastru nieruchomości oraz gospodarki ziemią i projektowania struktur terenowych.
 • Pracownia opracowania pomiarów satelitarnych oraz laboratorium satelitarnego sprzętu pomiarowego Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
 • Pracownia Zaawansowanych Metod Pozycjonowania Satelitarnego
 • Laboratorium Budowli i Konstrukcji Inżynierskich
 • Laboratorium Technicznej Kontroli Budowli
 • Laboratorium Fizyki Budowli
 • Laboratorium Ochrony Cieplnej Budowli
 • Laboratorium Ochrony Budowli Przed Wilgocią i Wodą Naporową
 • Laboratorium Hydrodynamiki
 • Laboratorium Instalacji Budowlanych
 • Laboratorium Geotechniczne
 • Laboratorium Drogowe