Baltic Geodetic Congress

Baltic Geodetic Congress

22nd - 25th June 2017

Gdansk University of Technology Gdańsk, Poland

Serdecznie zapraszamy na  Drugi Bałtycki Kongres Geodezyjny organizowany przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, 

W ramach Baltic Geodetic Congress zorganizowane zostaną:

  • International Scientific and Technical Conference Geomatics 2017,
  • Conference of the Satellite Geodesy Section of the Committee for Space and Satellite Research, Polish Academy of Sciences

Szczegółowe informacje dotyczące Drugiego Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego zamieszczono w komunikacie I oraz na stronie www.bgc.geomatyka.eu.

 

>>> KOMUNIKAT 1 <<<

Sekretariat Kongresu

Gdansk University of Technology,
Faculty of Civil and Environmental Engineering
Department of Geodesy – building no 20, 112C
Narutowicza str. 11/12, PL-80-233 Gdańsk

Phone.: + 48 58 347 17 31
Fax: + 48 58 347 20 37

e-mail: bcg@geomatyka.eu

 www.bgc.geomatyka.eu