Akcja charytatywna wydawnictwa Gmork

Doktoranci Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa mgr inż. Adam Froń oraz mgr inż. Kacper Kotulak z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego wzięli udział w projekcie charytatywnym wydawnictwa Gmork z Wrocławia w ramach którego został wydany zbiór opowiadań "Zwierzozwierz" http://allegro.pl/show_item.php?item=7003543776.
Cały dochód ze sprzedaży książek zostanie przeznaczony na fundację zajmujące się zwierzętami.