2018 - Uchwały Rady Wydziału

U C H W A Ł A Nr 296 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 8 maja 2018 roku postępowaniem habilitacyjnym  dr. inż. Radosława Baryły w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 295 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr. inż. Radosława Baryły w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 294 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 293 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia propozycji limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 prowadzonych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 292 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Olsztynie

U C H W A Ł A Nr 288 - 291 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 287 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 21 marca 2018 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Artura Janowskiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 286 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Artura Janowskiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 285 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "geodezja i kartografia" dr Magdalenie Nowak

U C H W A Ł A Nr 284 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Andrzejowi Biłozorowi

U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Zofii Rzepeckiej w dziedzinie nauk technicznych

U C H W A Ł A Nr 282 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Zofii Rzepeckiej w dziedzinie nauk technicznych

U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wydzielenia Ośrodka Inżynierii Lądowej ze struktur  Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 280 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie uruchomienia serii szkoleń pod nazwą "Szkolenia z zakresu geoinformacji i kartografii"

U C H W A Ł A Nr 279 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie odznaczeń uczelnianych

U C H W A Ł A Nr 278 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 277 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie utworzenia nowej specjalności "Geodesy and Geoinformatics" na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku "geodezja i kartografia" oraz zatwierdzenia programu kształcenia tej specjalności

U C H W A Ł A Nr 276 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie kryteriów kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO oraz INŻYNIERIA INFORMACJI  w roku akademickim 2019/2020

U C H W A Ł A Nr 275 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Tomaszowi Podciborskiemu

U C H W A Ł A Nr 274 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie umorzenia postępowania o nadanie dr. inż. Cezaremu Kowalczykowi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 273 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr hab. inż. Zofii Rzepeckiej

U C H W A Ł A Nr 272 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy z Ogólnopolskim Centrum Szkolenia Podwodnego Komisji Działalności Podwodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

U C H W A Ł A Nr 271 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na 2018 rok

U C H W A Ł A Nr 270 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa za rok 2017

U C H W A Ł A Nr 269 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 prowadzonych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w Olsztynie

U C H W A Ł A Nr 268 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 13 lutego 2018 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Andrzeja Chybickiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 267 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Andrzeja Chybickiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 266 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "geodezja i kartografia" dr inż. Monice Siejce

U C H W A Ł A Nr 265 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zadań Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa do realizacji w 2018 roku

U C H W A Ł A Nr 264 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 263 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie  zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

U C H W A Ł A Nr 262 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr. inż. Grzegorzowi Krzanowi

U C H W A Ł A Nr 261 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Krzana

U C H W A Ł A Nr 260 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie dr. inż. Markowi Zienkiewiczowi  Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską

U C H W A Ł A Nr 259 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dr. inż. Andrzeja Dumalskiego na Kierownika Ośrodka Sprzętu Geodezyjnego

U C H W A Ł Y Nr 250 - 258 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 249 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym  w dniu 16 stycznia 2018 roku postępowaniem habilitacyjnym dr inż. Krystyny Kurowskiej w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 248 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Krystyny Kurowskiej w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 247 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym    w dniu 16 stycznia 2018 roku postępowaniem habilitacyjnym  dr. inż. Mirosława Bełeja w dziedzinie nauk technicznych,  w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 246 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr. inż. Mirosława Bełeja w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 245 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Jackowi Paziewskiemu

U C H W A Ł A Nr 244 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Wojciechowi Jarmołowskiemu