2018 - Uchwały Rady Wydziału

U C H W A Ł A Nr 262 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr. inż. Grzegorzowi Krzanowi

U C H W A Ł A Nr 261 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Krzana

U C H W A Ł A Nr 260 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie dr. inż. Markowi Zienkiewiczowi  Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską

U C H W A Ł A Nr 259 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dr. inż. Andrzeja Dumalskiego na Kierownika Ośrodka Sprzętu Geodezyjnego

U C H W A Ł Y Nr 250 - 258 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 249 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym  w dniu 16 stycznia 2018 roku postępowaniem habilitacyjnym dr inż. Krystyny Kurowskiej w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 248 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Krystyny Kurowskiej w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 247 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym    w dniu 16 stycznia 2018 roku postępowaniem habilitacyjnym  dr. inż. Mirosława Bełeja w dziedzinie nauk technicznych,  w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 246 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr. inż. Mirosława Bełeja w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 245 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Jackowi Paziewskiemu

U C H W A Ł A Nr 244 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Wojciechowi Jarmołowskiemu