2014 - Pisma Dziekana i Prodziekanów

Pisma Dziekana

 • Pismo Dziekana nr WGiGP.Dz.6001.1.2014: *.pdf
  dot. uzupełnienia bibliografii naukowej na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) (https://pbn.nauka.gov.pl/)
  oraz pismo Rektora *.pdf
 • Pismo Dziekana  nr WGiGP-Dz.019.13.2014: *.pdf
  dot.bazy dokumentów  odnoszącej się do spraw kadrowych
 • Informacja dotycząca podwyżek w 2014 roku *.jpg
 • Kryteria punktowe przyjęte przez Wydziałową Komisję Oceniającą *.pdf
 • Informacja dotycząca elektronicznej wersji Uniwersyteckiego Arkusza Oceny Nauczycieli Akademickich (System Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego) *.pdf
 • Pismo dot. wykorzystania narzutów na koszty wydziałowe *.pdf
 • Wniosek o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta *.doc

Pisma Prodziekanów