EWMAPA, EWOPIS

W ramach posiadanej licencji od firmy GEOBID spółka z o.o. programy EWMAPA 11 FB oraz EWOPIS 6 mogą być instalowane na wszystkich komputerach, które są własnościa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

W celu zainstalowania programu proszę kontaktować się z Wydziałowym Zespołem ds. Informatyki
mgr Tomasz Sidorowicz , ul. Heweliusza 12 p. 010 tel. 5234323 , kom. 514 954 367
inż Paweł Stępień, ul. Oczapowskiego 1 pok. 13, tel. 5233591
inż. Marek Klimkowski , ul. Heweliusza 12, pok. 05 tel. 5234252
mgr Rafał Kaźmierczak, ul. Prawocheńskeigo 15